New Listings

Listing plan for this week TNSR FLT HIGHER DINO 1EX RGAME MP EVERY NAO BORED

Listing plan for this week

Listing plan for this week TNSR FLT HIGHER DINO 1EX RGAME MP EVERY NAO BORED

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Tensor(TNSR) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-08, 15:30:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-08, 15:00:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-09, 15:30:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/30955845786265/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Fluence(FLT) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-09, 11:00:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-09, 10:30:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-09, 11:00:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/31000762196505/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] [World Debut] higher(HIGHER) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-09, 08:00:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-09, 07:00:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-09, 08:00:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/30992668928793/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] [World Debut] DINO(DINO) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-10, 09:00:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-10, 06:00:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-10, 09:00:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/31026224105241/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] 1ex Trading Board(1EX) Coin Will Be Listed on BingX Spot @https://twitter.com/1ex_com
⏰ Trading Available at: 2024-04-11, 12:00:00 (UTC+0)
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-10, 12:00:00 (UTC+0)
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-12, 12:00:00 (UTC+0)
https://bingx.com/en-us/support/articles/30994350426009/?ch=DEBUT
https://bingx.com/en-us/spot/1EXUSDT/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] R Games(RGAME) Coin Will Be Listed on BingX Spot @https://twitter.com/R_GamesOfficial
⏰ Trading Available at: 2024-04-12, 10:00:00 (UTC+0)
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-10, 10:00:00 (UTC+0)
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-13, 10:00:00 (UTC+0)
https://bingx.com/en-us/support/articles/31028441146137/?ch=DEBUT
https://bingx.com/en-us/spot/RGAMEUSDT/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] MerlinSwap(MP) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-09, 09:15:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-09, 08:30:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-09, 09:15:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/30996061080345/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Everyworld(EVERY) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-10, 08:00:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-10, 07:00:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-10, 08:00:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/31031449597849/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Nettensor(NAO) Coin Will Be Listed on BingX Spot @https://twitter.com/nettensor
⏰ Trading Available at: 2024-04-10, 08:00:00 (UTC+0)
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-09, 08:00:00 (UTC+0)
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-12, 08:00:00 (UTC+0)
https://bingx.com/en-us/support/articles/31000502085913/?ch=DEBUT
https://bingx.com/en-us/spot/NAOUSDT/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] [World Debut] BORED(BORED) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-10, 10:00:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-10, 09:30:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-10, 10:00:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/31036697184921/?ch=DEBUT

4.4/5 - (22 امتیاز)

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *