New Listings

Listing plan for this week ENA DMTR NGL ZEUS UIBT

Listing plan for this week

Listing plan for this week ENA DMTR NGL ZEUS UIBT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Ethena(ENA) Coin Will Be Listed on BingX Spot @https://x.com/Entanglefi
⏰ Trading Available at: 2024-04-03, 08:00:00 (UTC+0)
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-03, 07:00:00 (UTC+0)
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-08, 08:00:00 (UTC+0)
https://bingx.com/en-us/support/articles/30749685185177/?ch=DEBUT
https://bingx.com/en-us/spot/NGLUSDT/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Dimitra(DMTR) Coin Will Be Listed on BingX Spot @https://twitter.com/dimitratech
⏰ Trading Available at: 2024-04-08, 12:00:00 (UTC+0)
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-03, 12:00:00 (UTC+0)
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-08, 12:00:00 (UTC+0)
https://bingx.com/en-us/support/articles/30762837743897/?ch=DEBUT
https://bingx.com/en-us/spot/DMTRUSDT/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Entangle(NGL) Coin Will Be Listed on BingX Spot @https://x.com/Entanglefi
⏰ Trading Available at: 2024-04-04, 08:00:00 (UTC+0)
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-04, 08:00:00 (UTC+0)
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-04, 08:00:00 (UTC+0)
https://bingx.com/en-us/support/articles/30749685185177/?ch=DEBUT
https://bingx.com/en-us/spot/NGLUSDT/?ch=DEBUT

BingX Spot Listing Notification
[Busy] Zeus Network(ZEUS) Coin Will Be Listed on BingX Spot
⏰ Trading Available at: 2024-04-04, 15:00:00 (UTC+0).
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-04, 14:30:00 (UTC+0).
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-04, 15:00:00 (UTC+0).
https://bingx.com/en-us/support/articles/30812361564569/?ch=DEBUT
https://coinmarketcap.com/currencies/zeus-network/

BingX Spot Listing Notification
[Busy] UniBit(UIBT) Coin Will Be Listed on BingX Spot @https://x.com/unibit_bridge
⏰ Trading Available at: 2024-04-08, 10:00:00 (UTC+0)
[Bus] Deposit Available at: 2024-04-07, 10:00:00 (UTC+0)
[Bus] Withdrawal Available at: 2024-04-08, 10:00:00 (UTC+0)
https://bingx.com/en-us/support/articles/30886845397529/?ch=DEBUT
https://bingx.com/en-us/spot/UIBTUSDT/?ch=DEBUT

4.1/5 - (23 امتیاز)

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *